Online stemmen over voorstellen VR

Op de komende verenigingsavond van woensdag 14 april zouden wij de voorstellen voor de 81ste VERON verenigingsraad behandelen. Echter vanwege de corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt ook deze activiteit online te houden. Net zoals bij de huishoudelijke jaarvergadering gaat dit via Zoom, zie hier de uitleg hoe dat gaat. De online bijeenkomst start om 20:00 uur, de online zaal is open vanaf 19:45 uur.

Deze online meeting is alleen voor de leden van de VERON afdeling Zaanstreek, en net zoals de huishoudelijke jaarvergadering moet u zich hiervoor wel eerst aanmelden. Stuur een email naar A46@veron.nl met de vermelding “Aanmelden on-line meeting voorstellen VR” en u krijgt dan de inloggegevens.

Bent u niet in de gelegenheid om aan deze online meeting deel te nemen, maar wilt u toch stemmen, stuur dan een email naar A46@veron.nl met de vermelding “Stemmen per email”. U krijgt dan een persoonlijke email waarop u via een reply uw keuze kan invullen. Uw keuze dient vóór 14 april 2021 19:00 uur bij ons ontvangen te zijn.

De zes voorstellen voor de verenigingsraad staan beschreven in de Electron nummer 4 van april 2021 op pagina 150 t/m 152, of op de site van de VERON.

Huishoudelijke jaarvergadering 2021 online

Bijeenkomsten online jaarvergadering
Vanwege de corona-maatregelen houden we dit jaar de huishoudelijke jaarvergadering van de VERON afdeling Zaanstreek “online”, dus 100% corona-veilig! De vergadering is op woensdagavond 24 maart vanaf 20:00 uur, de online zaal is open vanaf 19:30 uur. Leden die vooraf willen testen of alles werkt, kunnen dit doen op woensdagavond 10 maart vanaf 20:00 uur. Er is dan online ondersteuning om eventuele problemen te verhelpen. Dit is dan tevens een soort onderling QSO voor de aanwezigen die dat leuk vinden.

Zoom software
Voor deze online bijeenkomsten gebruiken we de “Zoom” software. Dit is gratis te verkrijgen voor deelnemers aan de jaarvergadering. Speciaal voor de jaarvergadering is er een pagina op onze website met uitgebreide informatie over het gebruik van Zoom:
http://a46.veron.nl/afdeling/online-bijeenkomsten/
Op deze pagina staat ook uitgelegd hoe relatief eenvoudig u al mee kan doen met de online vergadering, en wat tips over bijvoorbeeld het instellen van de microfoon en het “muten” tijdens de vergadering zelf.

Opgeven en inloggegevens
Om te zorgen dat alleen afdelingsleden deelnemen aan de online vergadering, dienen leden zich op te geven bij de secretaris van de afdeling via a46@veron.nl. U krijgt dan ook de benodigde inloggegevens voor Zoom toegestuurd. Deze inloggegevens zijn voor beide bijeenkomsten geldig (10 en 24 maart).

Convo maart & april 2021 beschikbaar

De convo van maart & april 2021 is beschikbaar. In deze convo staat onder andere:

 • Het voorwoord van de voorzitter Bert PA0BZY, met uitleg over de activiteiten in de komende tijd.
 • De (vernieuwde) agenda voor de online huishoudelijk jaarvergadering op woensdag 24 maart.
 • Informatie over de deelname aan online huishoudelijk jaarvergadering via Zoom en het oefenen op woensdag 10 maart.
 • Opbrengst en gift na verkoop apparatuur uit nalatenschap Dirk PA3FMP.
 • Een update over het microcontroller project.
 • Een voorstel over de toekomst van onze relaisstations
 • Nieuwe adverteerders gezocht voor de Convo.

Update van de QSL-manager voor begin 2021

QSL-manager Hella werkt de QSL-lijst op de website bij.

De QSL-kaarten van het DQB (het Dutch QSL-Bureau) komen traditiegetrouw weer bij mij in de brievenbus rond  de 20ste van de maand. De lijst op de site is inmiddels weer up-to-date gemaakt.

Daar we nog steeds te maken hebben met de Covid-19 en de bijbehorende regels, kunnen de leden bij mij  thuis (na een mailtje) de QSL-kaarten ophalen/brengen, ook voor mede-amateurs van de vereniging.

Kaarten kan ik ook naar de leden hun huisadres sturen (ook dit na een mailtje), de portokosten zijn wel voor leden zelf.

Kaarten voor het DQB kunnen net als voorgaande maanden door de brievenbus (brievenbuspakketje).

73, Hella PD0HWE
QSL-manager VERON afdeling Zaanstreek A46
(hella-wessels@ziggo.nl)

 

 

PACC 2021 nieuws

Opbouw antennes PACC met PI4ZAZ in 2020

Enige weken geleden kondigde ik aan dat we als afdeling Zaanstreek onder de call PI4ZAZ weer mee gingen doen aan de PACC op 13 en 14 februari. De verlenging van de lockdown tot 9 februari ligt zo dicht bij deze datum dat ik ervan overtuigd ben dat we ook dan nog in beperkingen zullen zitten. Zeker wat de 1,5 m afstand betreft en het aantal mensen dat in groepsverband bij elkaar mag zijn. We kunnen daardoor geen antennes opbouwen, we kunnen niet met 2 mensen achter de transceivers zitten en dat is beslist noodzakelijk.

Kortom de PACC contest georganiseerd door de afdeling Zaanstreek gaat niet door. Individuele deelname van huis uit beveel ik van harte aan.

73, Chris Blouw (PA0CGB)

Verkoop apparatuur uit nalatenschap Dirk PA3FMP

Na het overlijden van ons afdelingslid Dirk PA3FMP, heeft de familie gevraagd of de VERON afdeling Zaanstreek Dirk zijn apparatuur kan uitzoeken en verkopen. Een klein deel van de opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de VERON afdeling Zaanstreek, onze dank daarvoor.

Vanwege de beperkingen door corona, worden de spullen alleen on-line aangeboden, en zal er (voorlopig) geen verkoop op een afdelingsavond plaatsvinden.

Hier is een lijst met spullen die te koop zijn.

Convo januari & februari 2021 beschikbaar

QSL kaart van PI75ZAZ

De convo van januari & februari 2021 is beschikbaar. In deze convo staat onder andere:

 • Het voorwoord van de voorzitter Bert PA0BZY, met een terugblik op 2020 en vooruitkijkend naar 2021.
 • De online morsecursus van Ron PA2RPC in 2021.
 • Bericht van onze QSL Manager Hella.
 • De agenda van de huishoudelijke jaarvergadering van de VERON Afdeling Zaanstreek.
 • De aankondiging van de komende PACC contest op 13 & 14 februari.
 • Verkoop apparatuur uit nalatenschap Dirk PA3FMP.
 • De QSL kaart van PI75ZAZ.

Convo november & december 2020 beschikbaar

Het eindresultaat van de Voltage Inverter, zoals beschreven in deze convo.

De convo van november & december 2020 is beschikbaar, met dank aan de redactie en de auteurs. In deze convo staat onder andere:

 • Het voorwoord van de voorzitter Bert PA0BZY, over de verenigingsavonden en de Zaanse VRA (Vereniging Radio Amateurs).
 • Informatie over PI75ZAZ.
 • Silent Key – OM Dirk Hendriks (PA3FMP).
 • Een uitgebreid artikel over de Voltage Inverter door Bert PA0BZY.
 • De 36e FRIESE ELFSTEDEN CONTEST 2020.

Dirk Hendriks PA3FMP silent key

Ons bereikte het droevige nieuws dat ons afdelingslid Dirk Hendriks PA3FMP uit Uitgeest op 20 oktober 2020 plotseling is overleden.

Namens de afdeling wensen wij de nabestaanden veel sterkte met het verlies.

Informatie over de uitvaart van Dirk op dinsdag 27 oktober staat vermeld op de onderstaande kaart, klik hier voor een grotere PDF-versie van de kaart.

Weer nieuwe QSL-kaarten gearriveerd

Ondanks dat de verenigingsavonden nog niet kunnen doorgaan, zijn er wel weer nieuwe QSL-kaarten voor een aantal leden!

Eind oktober heeft Hella weer QSL-kaarten van het Dutch QSL-Bureau (DQB) ontvangen en het QSL-overzicht op de website is bijgewerkt (“oktober 2020”). Leden kunnen na e-mail contact met Hella (hella-wessels@ziggo.nl) kaarten voor zichzelf of voor mede-zendamateurs komen ophalen.

Ook is het nog steeds mogelijk om QSL-kaarten bij Hella af te geven, maar ook alleen weer na afspraak via e-mail.