Zaanse radioamateurs hielpen bij Scouting soldeerdag

Nog net voor de corona uitbraak ging een aantal leden van de VERON afdeling Zaanstreek op pad om een zaterdag te assisteren bij de soldeerdag van Scouting Victorie in Heiloo. Voor de jaarlijkse speciale bijeenkomst van de Scoutinggroep was dit jaar gekozen om met alle jeugdleden een soldeerproject te doen.

Op zaterdag 1 februari stonden Chris PA0CGB, Leo PA0LEZ en Marianne, Steef, en Ivo PA1IVO klaar met bouwpakketjes, soldeerbouten, verlengsnoeren, kniptangen, onderleggers, bouwbeschrijvingen, buigmallen, soldeertin, en natuurlijk vooral veel enthousiasme! Nu denk je misschien “Wat gek, zaanse amateurs in Heiloo?”. Dat klopt, maar Scoutinggroep Victorie draait al jaren mee met de JOTA van PA0JNH/J bij Scouting Elfregi Zaanstreek, en dus waren ze op de hoogte van het Celsius bouwpakket dat in Zaandam gebouwd werd. De zaanse amateurs waren dus gestrikt voor de speciale bijeenkomst in 2020!

Alles staat klaar, geniet nog even van de rust

Extra hulp is soms nodig

Er werden in totaal 35 bouwpakketten gesoldeerd in drie verschillende groepen. Hard doorwerken dus voor de begeleiding. Maar het resultaat mocht er zijn, alle scouts hadden een zelf gebouwde thermometer. Al snel werden er printjes in de koelkast geplaatst om te zien hoe koud het daar wel niet was. Ook zat een aantal scouts in opperste concentratie om het geheugenspelletje zo goed mogelijk te spelen.

Hopelijk is er op deze zaterdag bij een aantal kinderen het elektronica-vonkje overgesprongen!

Gezellig solderen

Opperste concentratie voor het geheugenspelletje

Convo maart & april 2020 beschikbaar

Zaanse operators tijdes de PACC 2020

De convo van maart & april 2020 is beschikbaar! In deze convo staat onder andere:

Verenigingsavond 12 februari: Lezing door Jan Hoek PA0JNH over zijn werk in de elektronica bij Philips en Peek Traffic

Een jonge Jan Hoek in actie bij het tunnelproject in Kaohsiung - Taiwan

Een jonge Jan Hoek in actie bij het tunnelproject in Kaohsiung – Taiwan

Op woensdagavond 12 februari geeft ons afdelingslid Jan Hoek PA0JNH een lezing over zijn werk in de elektronica bij Philips en Peek Traffic, waar hij van 1963 tot 1986 bijna continu gewerkt heeft op verschillende afdelingen en in verschillende functies. Jan kennende zal het weer een mooi compleet verhaal zijn met vele weetjes en interessante foto’s.

Het is de bedoeling om op de avond een een (technische) reis te maken langs een aantal interessante zaken en ontwikkelingen. Dit alles aan de hand van een aantal van zijn vele (rond 3000 (!)) dia’s die hij tijdens zijn projecten en werk in binnen- en buitenland maakten.

De vereniginsavond start zoals altijd om 20:00 uur in “De Groote Weiver” in Wormerveer.

 

Aankondiging PACC contest afdeling Zaanstreek

Operators PACC VERON afdeling Zaanstreek

Operators PACC VERON afdeling Zaanstreek

Dit jaar willen we opnieuw mee gaan doen aan de PACC contest! Zoals altijd is die in het 2de weekend van februari, dit jaar op 8 en 9 februari 2020. We werken onder de roepnaam van onze afdeling: PI4ZAZ, indien mogelijk PI75ZAZ. De contest begint op zaterdagmiddag 12:00 UTC en eindigt op zondag 12:00 uur UTC. Tot nu toe werd er ‘s nachts niet gewerkt, maar de mogelijkheid is er wel.

Zoals al enige jaren mogen we gebruik maken van het gebouw van scoutinggroep Jungle Pimpernel aan de Kalverringdijk, een nagenoeg storingvrije omgeving. Het is er ruim en goed verwarmd. Antennes kunnen opgebouwd worden in de grote zaal. Er is koffie en thee, eventueel gebak en zaterdag aan het eind van de middag is er zeer waarschijnlijk een snertmaaltijd. Voor de lunch moet jezelf een broodje meenemen.

We kunnen bij voldoende operators met 2 zendontvangers werken. Ze staan opgesteld in aparte kamers , zodat je nauwelijks last hebt van elkaar. De zendontvangers worden bemand met 2 operators, eentje maakt de verbindingen, de ander logt ze op een laptop.

Antennes PACC VERON afdeling Zaanstreek

Antennes PACC VERON afdeling Zaanstreek

Als antennes hebben we de beschikking over:

 • Een verticale antenne, R7, voor 40, 20, 15 en 10 meter.
 • Een horizontale beam voor 20, 15 en 10 meter, draaibaar opgesteld.
 • Een dipool antenne voor 40 en 80 meter.

De opbouw van het contest station is op de vrijdag, 7 februari vanaf 10 uur. De laatste loodjes worden gedaan op zaterdagmorgen.

Hoeveel deelnemers hebben we nodig:

 • Een opbouw-afbraak groep op vrijdag en zondagmiddag, bestaande uit operators en amateurs die wel willen helpen maar niet willen contesten.
 • Op zondag kan vanaf 13.00 uur lokale tijd worden afgebroken.
 • Een groepje operators, bij voorkeur een 8-tal. We kunnen dan op zaterdagmiddag en –avond in een rooster werken.
 • Op zondag zouden we met 4 deelnemers uit kunnen komen.

Je kunt je opgeven bij Chris Blouw, PA0CGB, email: pa0cgb@veron.nl of tijdens een afdelingsbijeenkomst.

Convo januari & februari 2020 beschikbaar

De convo van januari & februari 2020 is beschikbaar! In deze convo staat onder andere:

 • Een terugblik op 2019 en een blik naar 2020 door de voorzitter.
 • De agenda voor de huishoudelijke jaarvergadering op woensdag 8 januari.
 • De aankondiging van de deelname aan de PACC Contest op 8 & 9 februari 2020.
 • De aankondiging van de lezing van Jan Hoek op woensdag 12 februari.

Ophalen QSL-kaarten

Een aantal zendamateurs van de afdeling heeft al een lange tijd zijn QSL-kaarten niet opgehaald. Bij het QSL-bureau gaan ze er van uit, dat als de kaarten een jaar in bak zitten bij de QSL-manager, deze kaarten dan terug gestuurd worden naar DQB  met melding dat de betreffende calls geen interesse hebben.

Achter de roepnamen van de zendamateurs waarvan de QSL-kaarten al te lang niet zijn opgehaald staat een uitroepteken (!), zie de QSL-kaartenlijst.

Dus, kom naar de verenigingsavond (bijvoorbeeld op woensdag 11 december aanstaande) of vraag een andere amateur om even de kaarten op te halen.

 

Internet links uit de lezing van 13 november

Hier zijn de internet links van de presentatie op de thema-avond“Microcontrollers bij onze radio-hobby”:

Programmeersoftware “Arduino IDE”
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Arduino voorbeeldprogramma’s
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples
https://www.arduino.cc/en/tutorial/sketch

Elektronica en modules voor de Arduino
https://www.sparkfun.com/
https://www.adafruit.com/
http://www.hobbytronics.co.uk/
https://www.kiwi-electronics.nl/arduino-platform

Nog meer informatie
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
https://create.arduino.cc/projecthub
https://learn.sparkfun.com/
https://www.arduino.cc/en/Hacking/HomePage
PDF Datasheet ATmega328p

Application notes
AVR042: AVR Hardware Design Considerations
AVR4027: Tips and Tricks to Optimize Your C Code for 8-bit AVR Microcontrollers

 

Convo november & december 2019 beschikbaar

De convo van november & december 2019 is beschikbaar! In deze convo staat onder andere:

 • Programma’s voor de verenigingsavonden in 2019:
  • November: thema avond microcontrollers.
  • December: gezellige avond met een hapje en een drankje.
 • De zelfbouwactiviteiten van onze voorzitter Bert, PA0BZY.
 • Een verslag van de 22e IARU Region 1 ARDF kampioenschappen.
 • Informatie over de Leesmap in 2020.
 • Een foto-verslag van de JOTA 2019 in de Zaanstreek.
 • De 38set en de manpack van Henk, PD3EDK.

Verenigingsavond 13 november: Thema-avond “Microcontrollers bij onze radio-hobby” door en voor de leden van de afdeling

Op de verenigingsavond van woensdag 13 november 2019 houden we een thema-avond over “Microcontrollers bij onze radio-hobby”. De avond zal bestaan uit twee delen:

Microcontrollerbesturing van een PLL-synthesizer instelling voor een 23 cm transverter voor satelliet communicatie (foto: PA0BZY)

Deel 1: Een korte presentatie over microcontrollers
Tijdens de korte presentatie worden door Ivo PA1IVO de volgende vragen behandeld:

 • Wat is het, en wat is het niet?
 • Wat kan je er mee (en wat wordt ermee gedaan) in onze hobby?
 • Waar haal je het vandaan (en waar is het vandaan gehaald)?
 • Hoe kan je snel iets proberen (en wat is er al geprobeerd)?

Voor het antwoord op de vragen tussen haakjes horen we graag de ervaringen van de leden uit de afdeling op de avond zelf. Als concreet voorbeeld om te starten kijken we naar de bekende en zeer toegankelijke Arduino microcontroller.

Deel 2: Microcontroller-projecten in de afdeling
We willen de leden vragen om projectjes met een microcontroller nemen naar deze verenigingsavond. Ook projectjes die nog niet af zijn of die zijn ‘vastgelopen’ zijn welkom, het gaat erom om ideeën op te doen en elkaar zo mogelijk te helpen.

Celsius microcontrollerprojectje, gratis te winnen op de verenigingsavond van 13 november (foto: PA1IVO).

Gratis microcontroller projectje
Om leden te stimuleren om toch maar een projectje mee te nemen naar de afdelingsbijeenkomst, wordt er onder de leden met een projectje op de avond zelf één gratis ‘Celsius’ bouwpakket verloot (een thermometer en meer, met een microcontroller, https://ivok.home.xs4all.nl/celsius/).

Website PE1CMO

Op de verenigingsavond van oktober 2019 heeft René Stevens PE1CMO een lezing gegeven over apparatuur om via de voice transponder van QO-100 te kunnen werken.

Op René zijn website staan de diverse ontwerpen voor de aparatuur: http://www.hfprints.com/pe1cmo/.

Of ga direct naar de pdf met producten: http://www.hfprints.com/pe1cmo/rc_images/pe1cmo_products.pdf.