Mededeling VERON Alkmaar – woensdag 20 september PI4ALK in Fort Aan Den Ham in Uitgeest

Mededeling van de VERON afd. Alkmaar A01

WIJ GAAN ER WEER OP UIT

WANNEER: woensdag 20 september naar Fort Aan Den Ham in Uitgeest.
WIE: Gerrit – PD1GB en Age – PA0XAW.
WAAROM: Om een bakkie te doen met Simon – PE1PGW en om wat plezier te hebben met storingsvrije radio.
HOE: door middel van amateur radio onder de Afdelings-call PI4ALK.

FREQUENTIES:
CW – 7.030 en 14.040
SSB – 7.090 en 14. 240
FM – 145.350 Alles afhankelijk van de QRM.
TIJDEN: vanaf het middaguur, dus 12.00 uur lokale tijd.
Kijk op het reverse beacon project voor spots als we in CW cq roepen.
Als je ons hoort en/of werkt zet ons dan op het DX cluster.
Elke verbinding wordt per QSL – kaart bevestigd.

(bron: Ham-Flyer  16-17)

 

JOTACross 2017 heeft een koninklijk tintje: Royal Rurik!!!

De JOTACross is een vast element bij de JOTA-JOTI in Noord-Holland en wordt georganiseerd door de winnaar van het voorgaande jaar. In 2016 was dat Scouting Rurik te Heiloo en zij zullen hun uiterste best doen om in 2017 het vuur bij de deelnemende Scoutinggroepen na aan de schenen te leggen met een thema met een Koninklijk tintje: Royal Rurik! Zie de website van de Scoutingcross 2017.

Voor meer info over JOTA-JOTI in de Zaanstreek, klik hier.

Kinderactiviteit in het Fort bij Edam op 1 oktober 2017

Op zondag 1 oktober zijn een leuke kinderactiviteiten op communicatiegebied te doen in het Fort bij Edam van 11:00 tot 16:00 uur.

Met o.a.:

  • Zoek de verborgen radiozenders
  • Sein met vlaggen en lichtsignalen
  • Maak je eigen radio- en telefoonverbinding
  • Maak een bericht op de Morse-computer

Locatie:

Oorgat 10, 1135 CR  Edam – www.fortbijedam.nl

Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs – Agentschap Telecom – 2017

Vergunningen voor radiozendamateurs

(bron: Agentschap Telecom website)

Een vergunning is verplicht voor relaisstations, bakens en hogere zendvermogens. Op deze pagina leest u welke regels dan van toepassing zijn.

Relaisstations en bakens

Een relaisstation ontvangt signalen en zendt deze opnieuw uit. Radiozendamateurs kunnen door verbinding te maken via het relaisstation hun communicatiebereik vergroten en experimenteren met nieuwe technieken. De beheerder van een relaisstation heeft voor het gebruik altijd een vergunning nodig. De vergunningen zorgen ervoor dat duidelijk is waar de relaisstations staan en wie ervoor verantwoordelijk is. Het agentschap plant de antennehoogte, de frequentie en het uitgestraalde vermogen en stemt dit af op omliggende stations in binnen- en buitenland.Bakens zijn bedoeld om vast te kunnen stellen of er propagatie is naar een bepaald punt op de wereld in een bepaalde frequentieband. Als het baken te horen is, is deze propagatie aanwezig. Ook voor het gebruik van bakens heeft de houder een vergunning nodig.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan met het formulier ‘Frequentieruimte relaisstation/bakenstation’ dat u vindt op onze formulierenpagina.

Hogere zendvermogens

Radiozendamateurs met een F-registratie kunnen een vergunning aanvragen om met een hoger zendvermogen te mogen zenden dan het maximale zendvermogen dat met een registratie is toegestaan (maximaal +6 dB). Hier zijn wel (strenge) voorwaarden aan verbonden. Een hoger vermogen kan alleen worden toegestaan in de frequentiebanden waar het gebruik door radiozendamateurs een primaire status heeft. De veldsterkte mag de EMC-normen ter bescherming van storing in apparatuur niet overschrijden. De ICNIRP-blootstellingslimieten (de maximale waarden aan waar een persoon aan mag worden blootgesteld) mogen niet worden overschreden op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn.

Meer weten?

Lees de Gedragslijn Vergunningen Radiozendamateurs Versie 1.0 15 03 2017. Deze gedragslijn vervangt per 1 april 2017 de Beleidsnotitie Onbemand Frequentiegebruik. Bekijk een overzicht van antwoorden op een aantal veelgestelde vragen  over de gedragslijn.

De nieuwe VERON Zaanstreek website is een feit!!!

EEN NIEUWE VERON ZAANSTREEK WEBSITE!

Met dank aan allen die hebben geholpen om deze nieuwe website te realiseren. Onze afdeling voldoet hiermee aan de wens van het HB om onze website in de VERON huisstijl te doen.

Met name Jeffrey PH7GIS en de anderen van de VERON Internet Werkgroep (VIW) die snel en slagvaardig de test website hadden opgeleverd en op het moment dat we hem gereed hadden gemaakt in enkele uren tijd live hadden gezet! Ook dank aan Ivo PA1IVO voor het snel actueel maken van de Repeaters pagina.

De oude website www.veron-zaanstreek.nl zag nog geruime tijd blijven bestaan, maar op termijn zal er een automatische link naar de nieuwe website op worden gezet. De oude website wordt vanaf heden niet meer onderhouden.

Namens het Bestuur van de VERON Zaanstreek,

Edwin Verburg PE5EDW (vz)

Test mee op de nieuwe VERON Zaanstreek website!

Voor de leden van de VERON Zaanstreek is het verzoek uitgestuurd om de nieuwe website in wording te bekijken op de Test & Acceptatie omgeving en daar waar nodig opmerkingen te sturen via het contactformulier.

Naar verwachting zal de website medio september “live” gaan op de url https://a46.veron.nl (, nu nog doorgelinkt naar de huidige website).

Het Bestuur

Silent Key – OM Anjo Eenhoorn – PA0ZR (overleden op 20 juni 2017)

In Memoriam

In Electron van augustus 2017 (pagina 353) stond het bericht dat op 20 juni 2017 op 81 jarige leeftijd is overleden OM Anjo Eenhoorn – PA0ZR

Zie verder Silent Keys pagina.

Op 13-09-2017 Lezing Duitse Radioactiviteiten rond Schagen tijdens WW2

Beste OM/(X(YL),

Op 13 september a.s., de eerste verenigingsavond na de zomervakantie, zal er door Aris Homan PA3AQU een lezing worden gegeven over “Duitse ‘radioactiviteiten’ rond Schagen tijdens WW2”.

De lezing zal plaatsvinden in “Kluphois De Ham”, Noordsterweg 4, 1521 JS in Wormerveer. Tegenover de ingang van zwembad de Watering.

Zaal is open om 20:00 uur.

Het Bestuur

Nieuwe website VERON Zaanstreek

Welkom op de nieuwe website van de VERON Zaanstreek. Deze website is vormgegeven volgens de VERON huisstijl en kan zich nu rekenen tot de grote groep VERON afdelingen die zich reeds conformeren aan deze VERON huisstijl.

Het heeft een flinke tijd in beslag genomen om alle inhoud, voor zover nog actueel of van historische waarde, over te zetten in de nieuwe structuren van deze website en hopen dat we hierdoor u weer van dienst kunnen zijn.

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen op deze vernieuwde afdelingswebsite en indien u suggesties heeft kunt u dit kenbaar maken via de “Contact” pagina.

Het Bestuur