Kijk in de agenda of lees het laatste nieuws of de convo om bij te blijven over de activiteiten van de afdeling.

En zie de QSL-pagina of er nog QSL-kaarten voor u zijn op de verenigingsavond.

De verenigingsavonden worden gehouden in “De Groote Weiver” in Wormerveer. Zie de uitgebreide beschrijving.

 


De activiteiten in de komende periode zijn uiteraard afhankelijk van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus:

  • Voor de afdelingsavond op woensdag 14 april staat het behandelen van de voorstellen voor de verenigingsraad 2021 op de agenda, dit zal een online bijeenkomst zijn. Meer informatie vanuit het bestuur over de mogelijkheden tot het uitbrengen van uw stem staat in dit nieuwsbericht.
  • Of de verdere verenigingsavonden en activiteiten doorgaan is afhankelijk van de maatregelen die op dat moment gelden. Als er iets bekend is wordt dat hier vermeld.
  • Natuurlijk geldt dat als u zelf corona ziekteverschijnselen heeft u niet naar een bijeenkomst of activiteit komt. Ook hebben we begrip voor mensen die thuis blijven omdat ze het risico te groot vinden en zich onveilig voelen op een verenigingsavond of activiteit. De Zaanse Ronde is een goed veilig alternatief om toch in contact te blijven! Of maak een verbinding via één van onze drie repeaters.
  • Half maart heeft Hella weer nieuwe QSL-kaarten van het DQB ontvangen, zie het QSL-overzicht op de website. Leden kunnen hun kaarten (of die van hun mede-amateurs) brengen en halen bij Hella, maar alleen na afspraak, zoals vermeld in het het nieuwsbericht van 22 januari.

 


De VERON Zaanstreek is een lokale afdeling van de landelijke
V
ereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (De VERON).

De VERON is een vereniging voor radioamateurs.