De leesmap

Binnen de Afdeling Zaanstreek hebben we een leesmap. Deze bestaat uit 6 bladen die met de radioamateur-hobby te maken hebben. Op dit moment zijn het:

  1. CQ-DL – Duitsland
  2. FUNK – Duitsland
  3. RadCom – UK
  4. Practical Wireless – UK
  5. Radio User (SWR – Short Wave Magazine) – UK
  6. QST – USA

Schema

De leesmap begint op de 2de woensdag van de maand. Iedere deelnemer brengt de map naar de volgende op de lijst. De leesmap mag 1 week in bezit worden gehouden, daarna moet hij naar de volgende op de lijst. Om niet de laatste op de lijst altijd de oudste maand te geven, begint de leesmap in de oneven maand boven aan de lijst en de even maand andersom. Om praktische redenen begint de map altijd bij Jan Hoek en eindigt altijd bij André van Wijngaarden.

Abonnementen/kosten

Het abonnement loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen moet vóór 1 oktober. Dit i.v.m. het mogelijk opzeggen van de bladen. Het minimaal aantal deelnemers is 12. Op dit moment hebben we 12 deelnemers. De totale kosten worden verdeeld onder de deelnemers. Er wordt een kleine bijdrage door de afdeling gegeven. De kosten voor 2019 zijn 28,50 Euro.

Opgeven

Om deel te nemen kun je je opgeven bij de secretaris via A46@veron.nl.