De leesmap

Binnen de Afdeling Zaanstreek hebben we een leesmap. Deze bestaat uit zes bladen die met de radioamateur-hobby te maken hebben.

Bijna alle bladen hebben informatie over nieuwe producten, reviews van producten, radiomarkten, events (waaronder airshows, special event stations, DX expedities, etc.), activiteiten (lokale afdelingen, contesten, etc.) en advertenties. Een aantal hebben diverse zelfbouw projecten.

De bladen in de leesmap 2022

Op dit moment bevat de leesmap de volgende bladen:

RadComRSGB – Radio Society of Great Britain

De RadCom is het clubblad van de Engelse Radio Amateur Club de RSGB. Hierin vindt men de informatie voor de leden in de UK en de afdelingen (RSGB matters, region & members news, etc.). Buiten interessante artikelen, hebben ze ook diverse bouwprojecten (Regulars & Technical), artikelen over digitale modes zoals FT8 en geven ze aan welke nieuwe boeken er op de markt zijn gekomen. Tevens hebben ze ook een eigen “Shop” waar men iets kan bestellen (vergelijkbaar met ons Service Bureau) – www.rsgbshop.org

Pratical Wireless

Praktische informatie op het gebied van de radiozendamateur, theorie en bouwprojecten. Ook hebben ze artikelen met historische informatie over o.a. gebeurtenissen, personen, apparatuur etc. – (Valve & Vintage). Verder informatie over de verschillende Data Modes en zelfbouw (Technical for the Terrified & Doing it by Design).

Radio User / SWM Short Wave Magazine

Specifiek voor de luisteramateur ook buiten de amateurbanden en dus ook die van omroepstations (Radio & TV). Hierin vinden we veel vaste rubrieken zoals, Antennes, Airband-, Martime, Digital-, Internet-, TV/Radio Broadcast- & Meteo Radio en Satelliet. Buiten de vele interessante artikelen gaan ze ook in op de opkomende problemen op het gebied van de radio (Emerging Issues in Radio).

CQ-DL – DARC – Deutschen Amateur Radio Club

CQ-DL is het clubblad van de Duitse radio amateurclub DARC. Informatie voor de leden en de diverse afdelingen, met rubrieken zoals eraan/eraf, contesten, awards, DX, QSL, etc. Voor de techniek veel artikelen over zelfbouw, antennes en alles wat er mee te maken heeft. Satelliet informatie en digitale modes ontbreken ook niet. Ook de DARC heeft zijn eigen “Service Bureau”  waar men diverse artikelen kan bestellen.

FUNK Amateur

Blad over de radiozendamateur, electrotechniek en zendtechniek. Dit blad heeft de meeste artikelen over zelfbouw. Van alle bladen heeft deze het hoogste niveau op het gebied van techniek. Buiten de praktische operationele informatie, wetenswaardigheden en historische informatie over het radiozendamateurisme en de artikelen voor de beginnende zendamateur over antennes, meet- en HF-technieken. Ook de FUNK heeft een eigen Online-shop (“Service Bureau”) waar veel onderdelen, bouwprojecten en/of boeken/CD&DVD’s kunnen worden besteld: https://www.box73.de/. Er wordt ook aandacht geschonden aan de AATIS e.V. – Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule. Deze werkgroep/vereniging heeft o.a. tot doel elektrotechniek en telecommunicatie onder de aandacht te brengen op scholen en helpt de leerkrachten en jeugdleiders hiermee. Ze hebben veel zelfbouwprojecten, die men kan bestellen: https://www.aatis.de/content/. Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen we de CD-Rom/DVD met alle bladen van het voorgaande jaar van FUNK.

QST – ARRL – American Radio Relay League

Dit is het clubblad voor de leden van de ARRL. Buiten de informatie voor de leden en de afdelingen en het eigen clubstation W1AW, vinden we hier veel eenvoudige zelfbouw projecten. Ook op het gebied van diverse antennes. Technische informatie wordt gegeven in de rubrieken “Questions & Answers” en “Hints & Hacks”. Vaste rubrieken zijn “The world above 50 MHz”, Microwave, DX, historische informatie waaronder artikelen uit oude QST’s en de rubriek “Classic Radio”. Dit blad heeft de meeste advertenties. Het voordeel is dan wel je dat je weet wat er nieuw is op de markt en wat er zoal te koop is.

Schema

De leesmap begint op de 2de woensdag van de maand. Iedere deelnemer brengt de map naar de volgende op de lijst. De leesmap mag 1 week in bezit worden gehouden, daarna moet hij naar de volgende op de lijst. Om niet de laatste op de lijst altijd de oudste maand te geven, begint de leesmap in de oneven maand boven aan de lijst en de even maand andersom. Om praktische redenen begint de map altijd bij Jan Hoek en eindigt altijd bij André van Wijngaarden.

Abonnementen/kosten

Het abonnement loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen moet vóór 1 oktober. Dit i.v.m. het mogelijk opzeggen van de bladen. Het minimaal aantal deelnemers is 12. Op dit moment hebben we 15 deelnemers. De totale kosten worden verdeeld onder de deelnemers. Er wordt een kleine bijdrage door de afdeling gegeven. De kosten voor 2022 zijn 30 euro.

Opgeven

Om deel te nemen kun je je opgeven bij de secretaris via A46@veron.nl.