Relais van QRT naar QRV: update

Na het verdwijnen van onze 2 m en 70 cm relaisstations wordt er achter de schermen hard gewerkt om het 2 m relais weer in de lucht te krijgen. In dit nieuwsbericht een update.

Contact met de RDI
Als eerste is er contact gelegd met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de nieuwe naam voor het Agentschap Telecom (AT). We hadden een aantal vragen over de nieuwe vergunning voor de nieuwe locatie van het 2 m relais. Ook wilden we weten of de vergunningen voor 23 cm en 2 m gecombineerd kunnen worden, om zo kosten te besparen.

Door drukte bij de RDI moesten we bijna zeven weken wachten op antwoord. Maar de relais voor 23 cm en 2 m kunnen inderdaad gecombineerd worden. De aanvraag voor het toevoegen van het 2 m relais aan de huidige vergunning voor 23 cm is deze week verstuurd. Tegelijkertijd is de aanvraag verstuurd om de vergunningen voor 2 m en 70 cm te beëindigen. We wachten dus nu op bericht van de RDI op onze aanvragen.

De éénmalige extra vergunningskosten voor het verplaatsen van het 2 m relais zijn 228 euro.

2 m relais
Er is ook gestart met het bouwen van een nieuw 2 m relais door Leo PA0LEZ, bijgestaan door Onne PE2TAN. In een nieuwe 19 inch kast komen onder andere de twee transceivers, de besturing en de voeding.

Voor het duurste deel van het relais, de duplexfilters, kregen we enkele weken geleden goed nieuws. We zouden eigenlijk nieuwe filters gaan kopen, maar daar was opeens een aanbieding om de oude filters van PI3HLM in bruikleen te krijgen voor ons relais! Het bericht kwam van Joost PA2EAR, en hij heeft direct de filters bij Leo gebracht. Leo heeft samen met Ivo en Onne de filters opnieuw afgeregeld. De filters lijken nog goed te zijn voor ons 2 m relais, alleen de temperatuurstabiliteit is mogelijk een aandachtspunt. De praktijk zal uitwijzen of de filters inderdaad bruikbaar zijn op onze locatie.

70 cm relais
Er is besloten om het 70 cm relais PI2ZAZ niet meer terug in de lucht te brengen. De aanvraag om deze vergunning te beëindigen is dus verstuurd.

23 cm relais
Het 23 cm relais werkt ondertussen rustig door. Voor het samenvoegen van de 2 m en 23 cm relais zal het 23 cm wel even uit de lucht gaan. We gaan de zaken integreren en voeren direct wat onderhoud uit.

Actuele informatie
Op onze website staat de actuele status van de relais aangegeven. Voor de 2 m en 70 cm is de algemene informatie wat verouderd, maar dit wordt aangepast als er duidelijkheid is vanuit de RDI over de nieuwe vergunningen.

 

Convo maart & april 2023

De convo van maart & april 2023 is beschikbaar.

In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Silent Key OM Jan Wiepjes PA0WIE.
 • Notulen huishoudelijke jaarvergadering 2023 van A46.
 • Verslag PACC contest met PI4ZAZ.
 • Van QRT naar QRV PI2ZAZ en PI3ZAZ?
 • Aankondiging NH ARDF Cup 2023 door Jan PA0JNH.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Interessante URL’s.
 • Aankondiging Radiovlooienmarkt Tytsjerk .

Relais van QRT naar QRV

Noodlot

Half januari sloeg het noodlot toe voor onze 2 m en 70 cm relaisstations: Bij de sloop van de silo waar beide relais opgesteld stonden, is ook alle apparatuur verloren gegaan. Door een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden, veroorzaakt door diverse familieomstandigheden en miscommunicatie, was bij de sloop geen kennis van de nog aanwezige apparatuur.

Onze 2 m en 70 cm relais bevonden zich op en in een oude silo in Assendelft die niet meer gebruikt werd. Deze locatie werd door de eigenaar zo goed als belangeloos beschikbaar gesteld.

Toen half januari beide relais plotseling uitvielen, werd er poolshoogte genomen om te kijken wat er aan de hand was. Op zich nog geen paniek, want de relais vielen wel vaker uit door een aardlekschakelaar. Echter, ter plaatse was de verbazing compleet: de complete silo was verdwenen! Bij navraag ter plaatse werd verteld dat de silo gesloopt was, en dat de resten al afgevoerd waren. Er is nog navraag gedaan bij het sloopbedrijf, maar onze apparatuur was niet meer te vinden.

Hoe nu verder?

In een vergadering met het bestuur van de afdeling is de situatie doorgenomen en gekeken hoe we nu verder gaan. Het plaatsen van een nieuw relais kost een hoop geld, tijd en energie. Daarnaast worden niet alle relais even vaak gebruikt.

Na wat onderzoek is besloten om het 2 m relais weer zo spoedig mogelijk in de lucht te krijgen op een nieuwe locatie. De benodigde apparatuur is deels aanwezig, wordt deels gesponsord, maar zal ook voor een deel gekocht moeten worden. Ook dient de vergunning te worden aangepast. Een aantal personen is met dit traject gestart, en dit ziet er positief uit. Meer informatie volgt als er concrete vorderingen te melden zijn.

Gezien de hoge aanschafkosten en het minimale gebruik, is besloten om het 70 cm relais niet opnieuw in de lucht te brengen. We gaan de vergunning voor dit relais daarom beëindigen. Een klein voordeel is dan wel dat er geen kosten meer zijn voor de vergunning en het toezicht van dit relais.

Weer QRV!

Ondanks de vervelende situatie, is het goed om te zien dat leden al direct meedenken en spullen aanbieden. Net als bij de tegenslagen in het verleden, gaan we dit ook weer oplossen en zijn we straks weer QRV op 2 m!

Trage website

Bezoekers van onze website hebben vast gemerkt dat de site vaak (erg) traag is. Hij werkt wel, maar het duurt soms erg lang totdat een pagina geladen is.

Navraag bij de VERON ICT-commissie leert dat vele afdelingssites nog draaien op een overbelaste en verouderde server. Eind vorig jaar is een begin gemaakt met het migreren van afdelingssites naar een nieuwe server. Maar de werkzaamheden zijn helaas vertraagd door ziekte van een ICT-team medewerker.

Het is dus lastig te zeggen wanneer de site van onze afdeling A46 gemigreerd wordt en weer snel zal zijn. Maar het probleem is bekend, en er wordt aan gewerkt! Nog even geduld dus …….

Zaanse ronde 145,325 MHz simplex

De Zaanse ronde zal voorlopig niet via het relais PI3ZAZ gehouden worden, maar via een simplex frequentie. We kijken of de “oude” simplex frequentie 145,325 MHz  gebruikt kan worden, maar mogelijk wordt het wat hoger of lager in frequentie gehouden indien de frequentie bezet is.

De locatie waar zowel PI2ZAZ als PI3ZAZ stonden opgesteld is plotseling niet meer aanwezig. Of, hoe en wanneer PI2ZAZ en PI3ZAZ weer in de lucht komen is op dit moment nog onduidelijk, maar er wordt gewerkt aan een plan. Informatie hierover volgt.

Het 23 cm relais PI6ZAZ is nog gewoon actief.

Jan Wiepjes PA0WIE silent key

Wij ontvingen het bericht dat Jan Wiepjes (PA0WIE) is overleden. De begrafenispechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 januari om 11:45 uur te Zaandam.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Zaanstreek (A46).

 

Hieronder is de rouwkaart te vinden, klik hier voor een grotere PDF-versie.

Convo januari & februari 2023

De convo van januari & februari 2023 is beschikbaar. Met weer dank aan Kees PA3HCA voor het samenstellen.

In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Agenda huishoudelijke jaarvergadering A46.
 • Vooraankondiging PACC contest met PI4ZAZ.
 • Artikel over een 7-band resonante EndFed antenne door Dick DL1CLM.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Interessante URL’s.
 • Aankondigingen radiomarkten.

Convo november & december 2022 beschikbaar

De convo van november & december 2022 is beschikbaar. In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Aankondiging leesmap 2023.
 • Opbrengst verkoping 12 oktober voor de relaisstations.
 • Aangeboden/verkoping verenigingsavond 9 november.
 • Silent keys Coert Berk (PA3DLL) en Jan Schoone (PA0ZAN).
 • Verslag van de DQB dag in Eefde door Hella PD0HWE.
 • WWFF (World Wide Flora & Fauna) in Amateur Radio door Dick DL1CLM.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Interessante URL’s.
 • Aankondiging 38ste Friese 11 stedencontest op 20 november 2022.

Extra verkoping apparatuur verenigingsavond 9 november

Op de verenigingsavond van woensdag 9 november is er naast onderling QSO ook nog een kleine verkoping.

William PE8WVK moet vanwege zijn gezondheid de shack op zolder verplaatsen naar een lager gelegen, maar kleinere shack. Daarom is er nog wat extra apparatuur voor de verkoop, waarbij de helft van de opbrengst voor de afdeling is.

Aangeboden worden dingen als veel klein materiaal, zoals bij iedere verkoping. Denk aan een dremel set, antenne-materiaal, printende 4-kanaals thermometer met 3 sensoren, ampère tang met meethulp, schakelkast met lichtcel, PMR-setje, audio tester, 2 accu boormachines in stalen koffer maar zonder accu (met bedrading voor ext. voeding), mini porto 70 mc, en een mini spectrum analyser.

 

 

Grote opbrengst verkoping

Op de afdelingsbijeenkomst van 12 oktober was de verkoping van apparatuur, om onze ZAZ-relaisstations in de lucht te kunnen houden. En dat gaat zeker lukken, de opbrengst van de verkoping was maar liefst 786,50 euro!

We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Zowel de kopers als de verkopers, de organisatie, en natuurlijk de vrijwilligers van “De Groote Weiver”. Dankzij de gezamenlijke inzet zijn de extra kosten voor onze relaisstations weer voor minimaal twee jaar gedekt!