Kijk in de agenda of lees het laatste nieuws of de convo om bij te blijven over de activiteiten van de afdeling.

En zie de QSL-pagina of er nog QSL-kaarten voor u zijn op de verenigingsavond.

De verenigingsavonden worden gehouden in “De Groote Weiver” in Wormerveer. Zie de uitgebreide beschrijving.

 


De activiteiten zijn afhankelijk van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus:

  • De afdelingsavond van 26 januari gaat door. Wel gelden een hele reeks aan maatregelen en adviezen: De avond duurt tot maximaal 22 uur, en verplicht zijn vaste zitplaatsen, coronatoegangsbewijs, 1,5 meter afstand, een maximaal aantal bezoekers, en mondkapjes (behalve als je zit). Zie ook het overzicht van de maatregelen voor de horeca en de algemene maatregelen en adviezen.
  • De huishoudelijke jaarvergadering stond oorspronkelijk gepland op 12 januari. Maar vanwege alle maatregelen is de vergadering nu op 9 februari. Als dit ook niet kan doorgaan, dan wijken we uit naar 9 maart. Als dit ook niet kan doorgaan, houden we de vergadering in maart via Zoom.
  • Voor de afdelingsbijeenkomsten in “De Groote Weiver” geldt in het algemeen: uiterlijk een week voor een bijeenkomst wordt vermeld of het door kan gaan, en of er dan speciale maatregelen zijn.
  • Natuurlijk geldt dat als u zelf corona ziekteverschijnselen heeft u niet naar een bijeenkomst of activiteit komt. Ook hebben we begrip voor mensen die thuis blijven omdat ze het risico te groot vinden en zich onveilig voelen op een verenigingsavond of activiteit. De Zaanse Ronde is een goed veilig alternatief om toch in contact te blijven! Of maak een verbinding via één van onze drie repeaters.

De VERON Zaanstreek is een lokale afdeling van de landelijke
V
ereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (De VERON).

De VERON is een vereniging voor radioamateurs.