Convo

De Convo is het blad van de VERON afdeling Zaanstreek. Het verschijnt twee-maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Verspreiding vindt plaats via deze website en per email als aangehecht bestand indien u als lid dat aangeeft (stuur een verzoek hiertoe aan a46@veron.nl).

Wilt u wat schrijven voor de Convo, dan kunt u uw kopij sturen naar de redactie (a46@veron.nl):

PA3HCA Kees Koopmans

De Convo is alleen in digitale vorm als PDF-bestand beschikbaar.

Hieronder vindt u de meest recente en eerder uitgebrachte Convo’s.