Zaanse Ronde PI4ZAZ

De Zaanse Ronde is elke zondag om 11:30 uur op PI3ZAZ

(Niet in de maanden juli en augustus)

Repeater PI3ZAZ

► 145,112.5 MHz ( 1750 Hz  / ctcss 88,5 Hz )

◄ 145,712.5 MHz

(indien de repeater buiten dienst is zal men in principe uitwijken naar 145,325 MHz simplex)

Hoe gaat het in zijn werk?

Een ieder is welkom en kan zich inmelden bij de rondeleider van het clubstation van de VERON Zaanstreek, PI4ZAZ. Heeft u iets te melden of wilt u gewoon meeluisteren, alles kan. We stellen het op prijs als u zich even in meldt voor de presentielijst bij de rondeleider van PI4ZAZ.

De Zaanse Ronde begint met een “inmeld-ronde”, daarna een ronde waarin een ieder die zich heeft ingemeld bij toerbeurt zijn zegje kan doen en daarna volgt nog een “afscheids-ronde”. Als u zich inmeld “met een sterretje” dan betekent het dat u alleen meeluistert. De rondeleider zal aangeven “wie de microfoon krijgt” en zorgt voor een soepel verlopen van de Zaanse Ronde.

Mobiele stations die zich inmelden krijgen in principe voorrang in de lijst van de rondeleider, omdat zij mogelijk uit het bereik verdwijnen van de repeater.

Wij hopen u spoedig te horen in de Zaanse Ronde!