PI6ZAZ bestaat (nog) niet en er is ook nog geen vergunning aangevraagd. Wel zijn we zeer serieus bezig met het verzamelen en bouwen van apparatuur om een 23 cm repeater in de Zaanstreek mogelijk te maken. Alle losse onderdelen zijn verzameld en lijken te werken, we gaan nu over tot het integreren van de losse onderdelen naar één repeater.

Wel zijn er nog een paar juridische en organisatorische hobbels die genomen moeten worden voordat de 23 cm repeater actief kan worden.

 

Technische details

Antenne: Diamond X-5000N (9,6 dBd versterking)
Uitgangsfrequentie: 1298,325 MHz (gepland)
Ingangsfrequentie: 1270,325 MHz (gepland)
CTCSS: 88,5 Hz (gepland)
1750 Hz: Ja (gepland)
Status: Gepland / toekomst

Blokschema (ontwerp)

Blokschema PI6ZAZ

  1. Temperatuur gestabiliseerde programmeerbare kristal oscillator op basis van een Si570.
  2. Zendermodule van een LinkTRX III. Frequentie 1298,325 MHz (gepland), in te stellen via de Si570 TXCO. Output rond de 10 mW / 10 dBm.
  3. Eindtrap LinkTRX 11 met de M67715 en M57762 power modules. Output rond de 10 W / 40 dBm.
  4. Duplex filter.
  5. Bliksembeveiliging, om onze mooie spullen wat extra te beschermen.
  6. Rondstraal antenne Diamond X-5000N met 9,6 dBd versterking op 23cm.
  7. Bandpassfilter rond 1270 MHz (aangepast oud duplexfilter). “Interdigital filter” om de mobiele telefoon signalen uit de 900 en 1800 MHz banden (en andere sterke signalen in de buurt van 1270 MHz) niet in te ontvanger te laten komen.
  8. Ontvangermodule van een LinkTRX III. Frequentie 1270,325 MHz (gepland), in te stellen via de Si570 TXCO.
  9. Besturing (Portable Repeater Controller) om van dit alles een relaisstation te maken.

Bereik (simulaties)

In onderstaande figuren staat het theoretische bereik voor de PI6ZAZ repeater (met dank aan Arno PE1RDP voor het uitvoeren van de simulaties).

Links het bereik voor een vast station (verticaal rondstralend) en rechts voor een mobiel station in een auto.

VERON Afdeling Zaanstreek – Overzicht Zaanse repeaters