Grote opbrengst verkoping

Op de afdelingsbijeenkomst van 12 oktober was de verkoping van apparatuur, om onze ZAZ-relaisstations in de lucht te kunnen houden. En dat gaat zeker lukken, de opbrengst van de verkoping was maar liefst 786,50 euro!

We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Zowel de kopers als de verkopers, de organisatie, en natuurlijk de vrijwilligers van “De Groote Weiver”. Dankzij de gezamenlijke inzet zijn de extra kosten voor onze relaisstations weer voor minimaal twee jaar gedekt!