Martin Bark PA4MB silent key

Wij ontvingen het bericht dat ons afdelingslid Martin Bark PA4MB op 23 september j.l. is overleden.

Martin was een actief zendamateur en zelfbouw hobbyist.

De afscheidsbijeenkomst is op zaterdag 30 september om 9:30 uur in crematorium Sterrenheuvel, Vergierderweg 458 in Haarlem.

 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Zaanstreek (A46).

Klik hier voor de rouwkaart als PDF.