PACC 2021 nieuws

Opbouw antennes PACC met PI4ZAZ in 2020

Enige weken geleden kondigde ik aan dat we als afdeling Zaanstreek onder de call PI4ZAZ weer mee gingen doen aan de PACC op 13 en 14 februari. De verlenging van de lockdown tot 9 februari ligt zo dicht bij deze datum dat ik ervan overtuigd ben dat we ook dan nog in beperkingen zullen zitten. Zeker wat de 1,5 m afstand betreft en het aantal mensen dat in groepsverband bij elkaar mag zijn. We kunnen daardoor geen antennes opbouwen, we kunnen niet met 2 mensen achter de transceivers zitten en dat is beslist noodzakelijk.

Kortom de PACC contest georganiseerd door de afdeling Zaanstreek gaat niet door. Individuele deelname van huis uit beveel ik van harte aan.

73, Chris Blouw (PA0CGB)