Verenigingsavond 13 november: Thema-avond “Microcontrollers bij onze radio-hobby” door en voor de leden van de afdeling

Op de verenigingsavond van woensdag 13 november 2019 houden we een thema-avond over “Microcontrollers bij onze radio-hobby”. De avond zal bestaan uit twee delen:

Microcontrollerbesturing van een PLL-synthesizer instelling voor een 23 cm transverter voor satelliet communicatie (foto: PA0BZY)

Deel 1: Een korte presentatie over microcontrollers
Tijdens de korte presentatie worden door Ivo PA1IVO de volgende vragen behandeld:

  • Wat is het, en wat is het niet?
  • Wat kan je er mee (en wat wordt ermee gedaan) in onze hobby?
  • Waar haal je het vandaan (en waar is het vandaan gehaald)?
  • Hoe kan je snel iets proberen (en wat is er al geprobeerd)?

Voor het antwoord op de vragen tussen haakjes horen we graag de ervaringen van de leden uit de afdeling op de avond zelf. Als concreet voorbeeld om te starten kijken we naar de bekende en zeer toegankelijke Arduino microcontroller.

Deel 2: Microcontroller-projecten in de afdeling
We willen de leden vragen om projectjes met een microcontroller nemen naar deze verenigingsavond. Ook projectjes die nog niet af zijn of die zijn ‘vastgelopen’ zijn welkom, het gaat erom om ideeën op te doen en elkaar zo mogelijk te helpen.

Celsius microcontrollerprojectje, gratis te winnen op de verenigingsavond van 13 november (foto: PA1IVO).

Gratis microcontroller projectje
Om leden te stimuleren om toch maar een projectje mee te nemen naar de afdelingsbijeenkomst, wordt er onder de leden met een projectje op de avond zelf één gratis ‘Celsius’ bouwpakket verloot (een thermometer en meer, met een microcontroller, https://ivok.home.xs4all.nl/celsius/).