De nieuwe VERON Zaanstreek website is een feit!!!

EEN NIEUWE VERON ZAANSTREEK WEBSITE!

Met dank aan allen die hebben geholpen om deze nieuwe website te realiseren. Onze afdeling voldoet hiermee aan de wens van het HB om onze website in de VERON huisstijl te doen.

Met name Jeffrey PH7GIS en de anderen van de VERON Internet Werkgroep (VIW) die snel en slagvaardig de test website hadden opgeleverd en op het moment dat we hem gereed hadden gemaakt in enkele uren tijd live hadden gezet! Ook dank aan Ivo PA1IVO voor het snel actueel maken van de Repeaters pagina.

De oude website www.veron-zaanstreek.nl zag nog geruime tijd blijven bestaan, maar op termijn zal er een automatische link naar de nieuwe website op worden gezet. De oude website wordt vanaf heden niet meer onderhouden.

Namens het Bestuur van de VERON Zaanstreek,

Edwin Verburg PE5EDW (vz)

Nieuwe website VERON Zaanstreek

Welkom op de nieuwe website van de VERON Zaanstreek. Deze website is vormgegeven volgens de VERON huisstijl en kan zich nu rekenen tot de grote groep VERON afdelingen die zich reeds conformeren aan deze VERON huisstijl.

Het heeft een flinke tijd in beslag genomen om alle inhoud, voor zover nog actueel of van historische waarde, over te zetten in de nieuwe structuren van deze website en hopen dat we hierdoor u weer van dienst kunnen zijn.

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen op deze vernieuwde afdelingswebsite en indien u suggesties heeft kunt u dit kenbaar maken via de “Contact” pagina.

Het Bestuur