Relais van QRT naar QRV: update

Na het verdwijnen van onze 2 m en 70 cm relaisstations wordt er achter de schermen hard gewerkt om het 2 m relais weer in de lucht te krijgen. In dit nieuwsbericht een update.

Contact met de RDI
Als eerste is er contact gelegd met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de nieuwe naam voor het Agentschap Telecom (AT). We hadden een aantal vragen over de nieuwe vergunning voor de nieuwe locatie van het 2 m relais. Ook wilden we weten of de vergunningen voor 23 cm en 2 m gecombineerd kunnen worden, om zo kosten te besparen.

Door drukte bij de RDI moesten we bijna zeven weken wachten op antwoord. Maar de relais voor 23 cm en 2 m kunnen inderdaad gecombineerd worden. De aanvraag voor het toevoegen van het 2 m relais aan de huidige vergunning voor 23 cm is deze week verstuurd. Tegelijkertijd is de aanvraag verstuurd om de vergunningen voor 2 m en 70 cm te beëindigen. We wachten dus nu op bericht van de RDI op onze aanvragen.

De éénmalige extra vergunningskosten voor het verplaatsen van het 2 m relais zijn 228 euro.

2 m relais
Er is ook gestart met het bouwen van een nieuw 2 m relais. In een nieuwe 19 inch kast komen onder andere de twee transceivers, de besturing en de voeding.

Voor het duurste deel van het relais, de duplexfilters, kregen we enkele weken geleden goed nieuws. We zouden eigenlijk nieuwe filters gaan kopen, maar daar was opeens een aanbieding om de oude filters van PI3HLM in bruikleen te krijgen voor ons relais! Het bericht kwam van Joost PA2EAR, en hij heeft direct de filters bij Leo gebracht. Leo heeft samen met andere amateurs de filters opnieuw afgeregeld. De filters lijken nog goed te zijn voor ons 2 m relais, alleen de temperatuurstabiliteit is mogelijk een aandachtspunt. De praktijk zal uitwijzen of de filters inderdaad bruikbaar zijn op onze locatie.

70 cm relais
Er is besloten om het 70 cm relais PI2ZAZ niet meer terug in de lucht te brengen. De aanvraag om deze vergunning te beëindigen is dus verstuurd.

23 cm relais
Het 23 cm relais werkt ondertussen rustig door. Voor het samenvoegen van de 2 m en 23 cm relais zal het 23 cm wel even uit de lucht gaan. We gaan de zaken integreren en voeren direct wat onderhoud uit.

Actuele informatie
Op onze website staat de actuele status van de relais aangegeven. Voor de 2 m en 70 cm is de algemene informatie wat verouderd, maar dit wordt aangepast als er duidelijkheid is vanuit de RDI over de nieuwe vergunningen.