Verkoping op 25 april 2018 uit de nalatenschap van Edwin Verburg (PE5EDW)

De avond start om 20:00 uur met een extra huishoudelijke vergadering met de leden van de afdeling Zaanstreek. Tijdens deze vergadering zal er een nieuwe voorzitter moeten worden gekozen door de leden. Een nieuwe voorzitter is van groot belang voor het voortbestaan van de afdeling. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

De verkoping op 25 april 2018 start na de huishoudelijke vergadering, naar verwachting even na 21:00 uur. De veilingmeester is Jan Klos (PD0SAO) met hulp van Kees (PA3HCA).

De artikelen die verkocht zullen gaan worden staan in de lijst verkoping nalatenschap PE5EDW op de pagina verkopingen.

Het reglement is via de link veiling reglement te vinden.

De lijst is zo zorgvuldig als mogelijk opgesteld, maar het is altijd mogelijk dat er incorrecte of onvolledige informatie in staat. De afdeling Zaanstreek behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging en/of opgaaf van redenen de lijst(en) inhoudelijk te wijzigen.

  • Mogelijk zullen er nog een aantal artikelen worden voorzien van een foto en/of minimale biedprijs.
  • Er kan alleen tijdens de verkoping(en) worden geboden op de artikelen in de lijst.
  • Er zal geen voorinschrijving zijn op artikelen uit de lijst.
  • Betaling dient cash te geschieden op de verenigingsavond van de verkoping.
  • Bij twijfel en/of dispuut beslist het bestuur van de VERON afdeling Zaanstreek. Deze beslissingen zijn bindend en kan niet over worden gediscussieerd.
  • Een deel van de opbrengsten komt ten goede aan de VERON afdeling Zaanstreek.