Convo januari & februari 2020 beschikbaar

De convo van januari & februari 2020 is beschikbaar! In deze convo staat onder andere:

 • Een terugblik op 2019 en een blik naar 2020 door de voorzitter.
 • De agenda voor de huishoudelijke jaarvergadering op woensdag 8 januari.
 • De aankondiging van de deelname aan de PACC Contest op 8 & 9 februari 2020.
 • De aankondiging van de lezing van Jan Hoek op woensdag 12 februari.

Ophalen QSL-kaarten

Een aantal zendamateurs van de afdeling heeft al een lange tijd zijn QSL-kaarten niet opgehaald. Bij het QSL-bureau gaan ze er van uit, dat als de kaarten een jaar in bak zitten bij de QSL-manager, deze kaarten dan terug gestuurd worden naar DQB  met melding dat de betreffende calls geen interesse hebben.

Achter de roepnamen van de zendamateurs waarvan de QSL-kaarten al te lang niet zijn opgehaald staat een uitroepteken (!), zie de QSL-kaartenlijst.

Dus, kom naar de verenigingsavond (bijvoorbeeld op woensdag 11 december aanstaande) of vraag een andere amateur om even de kaarten op te halen.

 

Internet links uit de lezing van 13 november

Hier zijn de internet links van de presentatie op de thema-avond“Microcontrollers bij onze radio-hobby”:

Programmeersoftware “Arduino IDE”
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

Arduino voorbeeldprogramma’s
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples
https://www.arduino.cc/en/tutorial/sketch

Elektronica en modules voor de Arduino
https://www.sparkfun.com/
https://www.adafruit.com/
http://www.hobbytronics.co.uk/
https://www.kiwi-electronics.nl/arduino-platform

Nog meer informatie
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
https://create.arduino.cc/projecthub
https://learn.sparkfun.com/
https://www.arduino.cc/en/Hacking/HomePage
PDF Datasheet ATmega328p

Application notes
AVR042: AVR Hardware Design Considerations
AVR4027: Tips and Tricks to Optimize Your C Code for 8-bit AVR Microcontrollers

 

Convo november & december 2019 beschikbaar

De convo van november & december 2019 is beschikbaar! In deze convo staat onder andere:

 • Programma’s voor de verenigingsavonden in 2019:
  • November: thema avond microcontrollers.
  • December: gezellige avond met een hapje en een drankje.
 • De zelfbouwactiviteiten van onze voorzitter Bert, PA0BZY.
 • Een verslag van de 22e IARU Region 1 ARDF kampioenschappen.
 • Informatie over de Leesmap in 2020.
 • Een foto-verslag van de JOTA 2019 in de Zaanstreek.
 • De 38set en de manpack van Henk, PD3EDK.

Verenigingsavond 13 november: Thema-avond “Microcontrollers bij onze radio-hobby” door en voor de leden van de afdeling

Op de verenigingsavond van woensdag 13 november 2019 houden we een thema-avond over “Microcontrollers bij onze radio-hobby”. De avond zal bestaan uit twee delen:

Microcontrollerbesturing van een PLL-synthesizer instelling voor een 23 cm transverter voor satelliet communicatie (foto: PA0BZY)

Deel 1: Een korte presentatie over microcontrollers
Tijdens de korte presentatie worden door Ivo PA1IVO de volgende vragen behandeld:

 • Wat is het, en wat is het niet?
 • Wat kan je er mee (en wat wordt ermee gedaan) in onze hobby?
 • Waar haal je het vandaan (en waar is het vandaan gehaald)?
 • Hoe kan je snel iets proberen (en wat is er al geprobeerd)?

Voor het antwoord op de vragen tussen haakjes horen we graag de ervaringen van de leden uit de afdeling op de avond zelf. Als concreet voorbeeld om te starten kijken we naar de bekende en zeer toegankelijke Arduino microcontroller.

Deel 2: Microcontroller-projecten in de afdeling
We willen de leden vragen om projectjes met een microcontroller nemen naar deze verenigingsavond. Ook projectjes die nog niet af zijn of die zijn ‘vastgelopen’ zijn welkom, het gaat erom om ideeën op te doen en elkaar zo mogelijk te helpen.

Celsius microcontrollerprojectje, gratis te winnen op de verenigingsavond van 13 november (foto: PA1IVO).

Gratis microcontroller projectje
Om leden te stimuleren om toch maar een projectje mee te nemen naar de afdelingsbijeenkomst, wordt er onder de leden met een projectje op de avond zelf één gratis ‘Celsius’ bouwpakket verloot (een thermometer en meer, met een microcontroller, https://ivok.home.xs4all.nl/celsius/).

Website PE1CMO

Op de verenigingsavond van oktober 2019 heeft René Stevens PE1CMO een lezing gegeven over apparatuur om via de voice transponder van QO-100 te kunnen werken.

Op René zijn website staan de diverse ontwerpen voor de aparatuur: http://www.hfprints.com/pe1cmo/.

Of ga direct naar de pdf met producten: http://www.hfprints.com/pe1cmo/rc_images/pe1cmo_products.pdf.

 

 

Vasthouden van de microfoon in de auto

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over het vasthouden van de microfoon in de auto op de Zaanse ronde, heeft Henk PD7HB ons aangegeven dat er een artikel op Hamnieuws te vinden is.

De URL is: https://www.hamnieuws.nl/vasthouden-microfoon-blijft-toegestaan/

Het is raadzaam de tekst van dit artikel op te slaan in je mobiele telefoon. Mocht je dan aangehouden worden, dan heb je alle informatie beschikbaar!

 

Vakantienet 2019 weer voorbij

Het vakantienet op 40 meter voor 2019 is weer voorbij.

In de convo van september/oktober staat een uitgebreid verslag van Kees PA3HCA over het vakantienet dit jaar.

 

 

Jan PA0JNH mede-winnaar bronzen medaille bij IARU ARDF kampioenschappen

Van 2 t/m 8 september 2019 werden in Rogla, Slovenië de 22e IARU Region 1 ARDF kampioenschappen gehouden. PA0DFN en PA0JNH behaalden hier samen een bronzen medaille in categorie M70 op 2 m.

In de convo van november/december 2019 komt een uitgebreid verslag van Jan PA0JNH van deze kampioenschappen te staan.

De Nederlandse ploeg bij de IARU ARDF kampioenschappen 2019: DJ9EY, PA0DFN, PA0JNH, NL12125 en PG8M (Foto: Jan Hoek).

Convo september & oktober 2019 beschikbaar

De convo van september & oktober 2019 is beschikbaar! In deze convo staat onder andere:
– Aankondiging lezingen voor het najaar.
– Terugblik vakantienet 2019.
– Aankondigingen Dag voor de RadioAmateur en de zelfbouwtentoonstelling.
– Verslagen van bezoek aan de Ham Radio in Friedrichshafen en de DNAT in Bentheim.
– Informatie over de Radio Onderdelen Markt Assen en de Radiomarkt ‘De Lichtmis’.