Verenigingsavond 9 juni gaat door (met extra regels)

Het heeft even geduurd, maar door de aankomende versoepelingen voor de horeca is het weer mogelijk onder bepaalde voorwaarden een verenigingsavond te houden in “De Groote Weiver”. De komende verenigingsavond van woensdag 9 juni gaat door!

Er is onderling QSO. Tevens is de QSL-manager is aanwezig voor het innemen en uitdelen van de QSL-kaarten (zie ook https://a46.veron.nl/afdeling/qsl-service/).

Echter zijn er een paar regels waar we rekening mee moeten houden (corona-regels voor de horeca):

 • De verenigingsavond is van 20:00 tot uiterlijk 22:00 uur.
 • Men moet 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Op de bar staat een pompje met ontsmettingsmiddel waar iedereen bij binnenkomst de handen kan schoonmaken.
 • Binnen is er ruimte voor 16 mensen. We hopen natuurlijk op mooi weer, zodat er ook buiten op het terras nog gezeten kan worden.
 • Er moet een presentielijst worden bijgehouden.

We kunnen begrijpen dat een aantal leden nog even willen wachten voor het bezoeken van een verenigingsavond, maar we hopen toch dat er nog een aantal komen. Om een kleine inschatting te maken hoeveel leden we kunnen verwachten, wil ik iedereen die zeker van plan is te komen, vragen om zich aan te melden via een email naar a46@veron.nl.

Tot woensdagavond 9 juni in “De Groote Weiver”.

 

Convo mei & juni 2021 beschikbaar

De convo van mei & juni 2021 is beschikbaar. In deze convo staat onder andere:

 • Het voorwoord van de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De notulen van de huishoudelijke jaarvergadering van de afdeling van 24 maart 2021.
 • Informatie over het zaans vakantienet 2021.
 • Voorstellen van de VERON verenigingsraad 2021.
 • Een gift voor de relaisstations.
 • Eraan/Eraf: apparatuur aangeboden.
 • Nieuwe adverteerders gezocht voor de Convo.

Apparatuur te koop

Er staat weer wat nieuwe apparatuur te koop op de site. Dit maal een Kenwood TS-570D HF transceiver, met bijbehorende PS-53 voeding en PS-23 speaker. Zie de eraan/eraf pagina voor details.

Ook zijn er nog steeds wat zaken te koop uit de nalatenschap van PA3FMP, zie deze pagina voor details.

Nieuwe QSL-kaarten april 2021

Half april heeft Hella weer nieuwe QSL-kaarten voor de leden van de afdeling Zaanstreek ontvangen. Zie het bijgewerkte QSL-overzicht op de website.

Daar we nog steeds te maken hebben met de Covid-19 maatregelen, kunnen de leden bij Hella  thuis (na een mailtje via hella-wessels@ziggo.nl) de QSL-kaarten ophalen/brengen, ook voor mede-amateurs van onze afdeling.

QSL-kaarten kunnen ook naar de leden hun huisadres gestuurd worden (ook dit na een mailtje), de portokosten zijn wel voor leden zelf.

Kaarten voor het DQB kunnen net als voorgaande maanden door de brievenbus (eventueel via een brievenbuspakketje).

Online stemmen over voorstellen VR

Op de komende verenigingsavond van woensdag 14 april zouden wij de voorstellen voor de 81ste VERON verenigingsraad behandelen. Echter vanwege de corona-maatregelen zijn wij genoodzaakt ook deze activiteit online te houden. Net zoals bij de huishoudelijke jaarvergadering gaat dit via Zoom, zie hier de uitleg hoe dat gaat. De online bijeenkomst start om 20:00 uur, de online zaal is open vanaf 19:45 uur.

Deze online meeting is alleen voor de leden van de VERON afdeling Zaanstreek, en net zoals de huishoudelijke jaarvergadering moet u zich hiervoor wel eerst aanmelden. Stuur een email naar A46@veron.nl met de vermelding “Aanmelden on-line meeting voorstellen VR” en u krijgt dan de inloggegevens.

Bent u niet in de gelegenheid om aan deze online meeting deel te nemen, maar wilt u toch stemmen, stuur dan een email naar A46@veron.nl met de vermelding “Stemmen per email”. U krijgt dan een persoonlijke email waarop u via een reply uw keuze kan invullen. Uw keuze dient vóór 14 april 2021 19:00 uur bij ons ontvangen te zijn.

De zes voorstellen voor de verenigingsraad staan beschreven in de Electron nummer 4 van april 2021 op pagina 150 t/m 152, of op de site van de VERON.

Huishoudelijke jaarvergadering 2021 online

Bijeenkomsten online jaarvergadering
Vanwege de corona-maatregelen houden we dit jaar de huishoudelijke jaarvergadering van de VERON afdeling Zaanstreek “online”, dus 100% corona-veilig! De vergadering is op woensdagavond 24 maart vanaf 20:00 uur, de online zaal is open vanaf 19:30 uur. Leden die vooraf willen testen of alles werkt, kunnen dit doen op woensdagavond 10 maart vanaf 20:00 uur. Er is dan online ondersteuning om eventuele problemen te verhelpen. Dit is dan tevens een soort onderling QSO voor de aanwezigen die dat leuk vinden.

Zoom software
Voor deze online bijeenkomsten gebruiken we de “Zoom” software. Dit is gratis te verkrijgen voor deelnemers aan de jaarvergadering. Speciaal voor de jaarvergadering is er een pagina op onze website met uitgebreide informatie over het gebruik van Zoom:
https://a46.veron.nl/afdeling/online-bijeenkomsten/
Op deze pagina staat ook uitgelegd hoe relatief eenvoudig u al mee kan doen met de online vergadering, en wat tips over bijvoorbeeld het instellen van de microfoon en het “muten” tijdens de vergadering zelf.

Opgeven en inloggegevens
Om te zorgen dat alleen afdelingsleden deelnemen aan de online vergadering, dienen leden zich op te geven bij de secretaris van de afdeling via a46@veron.nl. U krijgt dan ook de benodigde inloggegevens voor Zoom toegestuurd. Deze inloggegevens zijn voor beide bijeenkomsten geldig (10 en 24 maart).

Convo maart & april 2021 beschikbaar

De convo van maart & april 2021 is beschikbaar. In deze convo staat onder andere:

 • Het voorwoord van de voorzitter Bert PA0BZY, met uitleg over de activiteiten in de komende tijd.
 • De (vernieuwde) agenda voor de online huishoudelijk jaarvergadering op woensdag 24 maart.
 • Informatie over de deelname aan online huishoudelijk jaarvergadering via Zoom en het oefenen op woensdag 10 maart.
 • Opbrengst en gift na verkoop apparatuur uit nalatenschap Dirk PA3FMP.
 • Een update over het microcontroller project.
 • Een voorstel over de toekomst van onze relaisstations
 • Nieuwe adverteerders gezocht voor de Convo.

Update van de QSL-manager voor begin 2021

QSL-manager Hella werkt de QSL-lijst op de website bij.

De QSL-kaarten van het DQB (het Dutch QSL-Bureau) komen traditiegetrouw weer bij mij in de brievenbus rond  de 20ste van de maand. De lijst op de site is inmiddels weer up-to-date gemaakt.

Daar we nog steeds te maken hebben met de Covid-19 en de bijbehorende regels, kunnen de leden bij mij  thuis (na een mailtje) de QSL-kaarten ophalen/brengen, ook voor mede-amateurs van de vereniging.

Kaarten kan ik ook naar de leden hun huisadres sturen (ook dit na een mailtje), de portokosten zijn wel voor leden zelf.

Kaarten voor het DQB kunnen net als voorgaande maanden door de brievenbus (brievenbuspakketje).

73, Hella PD0HWE
QSL-manager VERON afdeling Zaanstreek A46
(hella-wessels@ziggo.nl)

 

 

PACC 2021 nieuws

Opbouw antennes PACC met PI4ZAZ in 2020

Enige weken geleden kondigde ik aan dat we als afdeling Zaanstreek onder de call PI4ZAZ weer mee gingen doen aan de PACC op 13 en 14 februari. De verlenging van de lockdown tot 9 februari ligt zo dicht bij deze datum dat ik ervan overtuigd ben dat we ook dan nog in beperkingen zullen zitten. Zeker wat de 1,5 m afstand betreft en het aantal mensen dat in groepsverband bij elkaar mag zijn. We kunnen daardoor geen antennes opbouwen, we kunnen niet met 2 mensen achter de transceivers zitten en dat is beslist noodzakelijk.

Kortom de PACC contest georganiseerd door de afdeling Zaanstreek gaat niet door. Individuele deelname van huis uit beveel ik van harte aan.

73, Chris Blouw (PA0CGB)

Verkoop apparatuur uit nalatenschap Dirk PA3FMP

Na het overlijden van ons afdelingslid Dirk PA3FMP, heeft de familie gevraagd of de VERON afdeling Zaanstreek Dirk zijn apparatuur kan uitzoeken en verkopen. Een klein deel van de opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de VERON afdeling Zaanstreek, onze dank daarvoor.

Vanwege de beperkingen door corona, worden de spullen alleen on-line aangeboden, en zal er (voorlopig) geen verkoop op een afdelingsavond plaatsvinden.

Hier is een lijst met spullen die te koop zijn.