Martin Bark PA4MB silent key

Wij ontvingen het bericht dat ons afdelingslid Martin Bark PA4MB op 23 september j.l. is overleden.

Martin was een actief zendamateur en zelfbouw hobbyist.

De afscheidsbijeenkomst is op zaterdag 30 september om 9:30 uur in crematorium Sterrenheuvel, Vergierderweg 458 in Haarlem.

 

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Zaanstreek (A46).

Klik hier voor de rouwkaart als PDF.

Convo september & oktober 2023

De convo van september & oktober 2023 is beschikbaar. Met dank aan Kees PA3HCA voor het samenstellen en alle schrijvers voor hun bijdrage.

In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Aankondiging zelfbouwtentoonstelling 11 oktober.
 • De zelfbouw activiteiten van Bert PA0BZY.
 • Verslagen Mills on the Air events in molen De Bonte Hen (met PI4ZAZ) en in molen De Kat in Uitgeest.
 • Status van het nieuwe 2 meter relais PI3ZAZ.
 • Verslag Noord Holland ARDF Cup van 14 mei 2023 in Het Twiske.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Stormschade aan antenne’s bij PA3HCA en PA0JNH.
 • Aankondigingen van diverse radiomarkten dit najaar.

PI3ZAZ (en PI6ZAZ) weer QRV (update 2)

Het is zover: het 2 meter relais PI3ZAZ is weer actief!

Door Leo PA0LEZ en een aantal leden uit de afdeling is er in de afgelopen tijd hard gewerkt om zowel PI3ZAZ als PI6ZAZ weer in de lucht te krijgen.

Het 2 meter relais heeft alleen af en toe last van wat storing op de ontvanger. De bron van de storing nu is bekend, het is een lokaal probleem. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar het kan mogelijk nog enkele weken duren voordat de storing verdwenen is. In principe blijft het relais gewoon operationeel ondanks de storing.

Het continu gebruik van de 88,5 Hz CTCSS sub-audio toon op 2 meter is voorlopig verplicht, om zo beter met de storing om te kunnen gaan.

De antenne voor beide relais is uiteindelijk ook vervangen, deze bleek niet meer goed te werken op 2 meter. Met dank aan BCI Communications voor de vriendelijke prijs.

 

Vergunning PI3ZAZ ontvangen

Na weken wachten is het eindelijk zover, de vergunning voor het 2 m relais PI3ZAZ is ontvangen. En voor dezelfde frequentie als voorheen! Dat is zeer goed nieuws van de RDI.

Vanaf nu valt het 2 m relais PI3ZAZ onder de bestaande vergunning van het 23 cm relais PI6ZAZ. Dus één vergunning voor de twee relaisstations samen in Wormerveer. Ook is vanaf nu de vergunning voor het oude 70 cm relais PI2ZAZ vervallen, deze bestaat dus officieel niet meer.

Hoe nu verder?

In de komende tijd wordt eerst het 23 cm relais opgehaald voor aanpassingen en onderhoud, en zal dus even uit de lucht zijn. Nadat de laatste aankopen en werkzaamheden voor beide relais zijn uitgevoerd, worden ze weer teruggeplaatst. Als dat succesvol verloopt dan zullen beide relais weer actief zijn vanuit Wormerveer.

 

 

Waar wachten we nog op? (update 2)

De RDI

Op 13 juni hebben we weer naar de RDI gebeld over onze aanvraag voor de nieuwe vergunning voor ons 2 meter relais. Onze aanvraag was nog steeds niet behandeld, maar zat nog wel “in de molen”. De RDI zei dat we na drie weken weer contact op mogen nemen als we dan nog niets gehoord hebben.

Ondertussen staat de meeste apparatuur nog steeds (bijna) klaar om geplaatst te kunnen worden.

Update 16 juni: De RDI heeft gebeld en aangegeven dat onze aanvraag op 19 juni bekeken wordt en dat we in die week via de post antwoord krijgen.

Update 25 juni: Nog niets ontvangen van de RDI.

Niet meer op onze website

Maar we wachten niet meer op de website! Begin juni zijn alle VERON afdelings websites succesvol verplaatst van een server in eigen beheer naar een “hosted” omgeving bij TransIP. Dit houdt in de praktijk in dat de onze website weer een stuk sneller is. Met dank aan het VERON ICT-team.

 

Internet links uit de lezing over amateursatellieten


Hier zijn de internet links van de presentatie over het portable werken via amateursatellieten van 10 mei 2023:

Actuele status satellieten:
www.amsat.org/status/
www.amsat.org/two-way-satellites/
www.satblog.info/status-2/

Baangegevens & passages:
www.satblog.info/tle/
www.amsat.org/track/index.php
www.heavens-above.com/AmateurSats.aspx

AMSAT Bulletin Board Mailing List:
mailman.amsat.org/hyperkitty/list/amsat-bb@amsat.org/

Homepages:
www.pe0sat.vgnet.nl/
www.satblog.info/
ivo.digiterraan.nl/pa1ivo/
Portable setup PA1IVO

AMSAT’s (met shops):
www.amsat.org/
amsat-uk.org/

Arrow antennes:
difona.de (zoek: arrow)

 

2 meter relais bijna QRV

De voltooiing van ons nieuwe 2 meter relais is weer een stap dichterbij! Leo PA0LEZ heeft met wat hulp van enkele amateurs uit de afdeling het relais afgebouwd in zijn shack.

Er is een geheel nieuwe kast gebouwd met daarin alle apparatuur: Twee zendontvangers, de besturing, de voeding, een slimme ventilator en veel bekabeling.

De filters pasten helaas niet in de kast (HI), die staan links op de foto naast de nieuwe kast.

Testverbindingen

De eerste testverbindingen zijn gelegd. Doordat alle instellingen van de besturing gelijk zijn aan die van het oude relais, klinkt het relais ook weer zoals vanouds!

Wachten op de RDI

We wachten nu nog op bericht van de RDI op onze aanvraag voor de nieuwe vergunning. Vanwege de drukte is er nog steeds geen reactie. Maar onze aanvraag is ontvangen, en telefonisch is toegezegd dat we half mei bericht mogen verwachten.

Hopelijk worden weer dezelfde frequentie en roepnaam toegewezen die we hebben aangevraagd, maar niets is zeker in deze tijden.

Mills on the Air met PI4ZAZ in de Bonte Hen

Op zaterdag 13 mei 2023 zal onze afdeling met PI4ZAZ weer meedoen aan het “Mills on the Air” event in de molen de Bonte Hen aan de Zaanse Schans. Een aantal leden van onze afdeling heeft zich als vrijwilliger aangemeld om daar een station op te bouwen en verbindingen te maken. We hopen veel stations te werken.

Om 9 uur kunnen we gaan opbouwen en hopen een uurtje later QRV te zijn op de HF (voornamelijk op 20 meter en 40 meter) en op VHF (145,325 simplex of indien mogelijk op ons 2 meter relais PI3ZAZ – 145,7125).

De molen is op deze nationale molendag open voor publiek.

Wilt u langs komen om even te kijken? Neem dan uw museumjaarkaart of lidmaatschapskaart van de vereniging “De Zaansche Molen” mee.

Voor dit event is een speciale QSL kaart gemaakt:

 

 

 

Foto: Ramon PE1OUW – www.kappix.tk

 

Convo mei & juni 2023

De convo van mei & juni 2023 is beschikbaar. Met dank aan Kees PA3HCA voor het samenstellen.

In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Een nieuw afdelingslid, Henk van den Bosch PE1COW, welkom!
 • Aankondiging lezing ‘portable amateursatellieten’ op 10 mei door Ivo PA1IVO.
 • Verslag 83e VERON Verenigingsraad door Bert PA0BZY.
 • Aankondiging Mills on the Air event op 13 mei 2023 in De Bonte Hen met PI4ZAZ.
 • Status van het nieuwe 2 meter relais.
 • Aankondiging Noord Holland ARDF Cup op 14 mei 2023 in Het Twiske.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Aankondiging 43e Friese Radio Markt op 27 mei in Beesterzwaag.

Relais van QRT naar QRV: update

Na het verdwijnen van onze 2 m en 70 cm relaisstations wordt er achter de schermen hard gewerkt om het 2 m relais weer in de lucht te krijgen. In dit nieuwsbericht een update.

Contact met de RDI
Als eerste is er contact gelegd met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de nieuwe naam voor het Agentschap Telecom (AT). We hadden een aantal vragen over de nieuwe vergunning voor de nieuwe locatie van het 2 m relais. Ook wilden we weten of de vergunningen voor 23 cm en 2 m gecombineerd kunnen worden, om zo kosten te besparen.

Door drukte bij de RDI moesten we bijna zeven weken wachten op antwoord. Maar de relais voor 23 cm en 2 m kunnen inderdaad gecombineerd worden. De aanvraag voor het toevoegen van het 2 m relais aan de huidige vergunning voor 23 cm is deze week verstuurd. Tegelijkertijd is de aanvraag verstuurd om de vergunningen voor 2 m en 70 cm te beëindigen. We wachten dus nu op bericht van de RDI op onze aanvragen.

De éénmalige extra vergunningskosten voor het verplaatsen van het 2 m relais zijn 228 euro.

2 m relais
Er is ook gestart met het bouwen van een nieuw 2 m relais. In een nieuwe 19 inch kast komen onder andere de twee transceivers, de besturing en de voeding.

Voor het duurste deel van het relais, de duplexfilters, kregen we enkele weken geleden goed nieuws. We zouden eigenlijk nieuwe filters gaan kopen, maar daar was opeens een aanbieding om de oude filters van PI3HLM in bruikleen te krijgen voor ons relais! Het bericht kwam van Joost PA2EAR, en hij heeft direct de filters bij Leo gebracht. Leo heeft samen met andere amateurs de filters opnieuw afgeregeld. De filters lijken nog goed te zijn voor ons 2 m relais, alleen de temperatuurstabiliteit is mogelijk een aandachtspunt. De praktijk zal uitwijzen of de filters inderdaad bruikbaar zijn op onze locatie.

70 cm relais
Er is besloten om het 70 cm relais PI2ZAZ niet meer terug in de lucht te brengen. De aanvraag om deze vergunning te beëindigen is dus verstuurd.

23 cm relais
Het 23 cm relais werkt ondertussen rustig door. Voor het samenvoegen van de 2 m en 23 cm relais zal het 23 cm wel even uit de lucht gaan. We gaan de zaken integreren en voeren direct wat onderhoud uit.

Actuele informatie
Op onze website staat de actuele status van de relais aangegeven. Voor de 2 m en 70 cm is de algemene informatie wat verouderd, maar dit wordt aangepast als er duidelijkheid is vanuit de RDI over de nieuwe vergunningen.