Convo maart & april 2023

De convo van maart & april 2023 is beschikbaar.

In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Silent Key OM Jan Wiepjes PA0WIE.
 • Notulen huishoudelijke jaarvergadering 2023 van A46.
 • Verslag PACC contest met PI4ZAZ.
 • Van QRT naar QRV PI2ZAZ en PI3ZAZ?
 • Aankondiging NH ARDF Cup 2023 door Jan PA0JNH.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Interessante URL’s.
 • Aankondiging Radiovlooienmarkt Tytsjerk .

Relais van QRT naar QRV

Noodlot

Half januari sloeg het noodlot toe voor onze 2 m en 70 cm relaisstations: Bij de sloop van de silo waar beide relais opgesteld stonden, is ook alle apparatuur verloren gegaan. Door een zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden, veroorzaakt door diverse familieomstandigheden en miscommunicatie, was bij de sloop geen kennis van de nog aanwezige apparatuur.

Onze 2 m en 70 cm relais bevonden zich op en in een oude silo in Assendelft die niet meer gebruikt werd. Deze locatie werd door de eigenaar zo goed als belangeloos beschikbaar gesteld.

Toen half januari beide relais plotseling uitvielen, werd er poolshoogte genomen om te kijken wat er aan de hand was. Op zich nog geen paniek, want de relais vielen wel vaker uit door een aardlekschakelaar. Echter, ter plaatse was de verbazing compleet: de complete silo was verdwenen! Bij navraag ter plaatse werd verteld dat de silo gesloopt was, en dat de resten al afgevoerd waren. Er is nog navraag gedaan bij het sloopbedrijf, maar onze apparatuur was niet meer te vinden.

Hoe nu verder?

In een vergadering met het bestuur van de afdeling is de situatie doorgenomen en gekeken hoe we nu verder gaan. Het plaatsen van een nieuw relais kost een hoop geld, tijd en energie. Daarnaast worden niet alle relais even vaak gebruikt.

Na wat onderzoek is besloten om het 2 m relais weer zo spoedig mogelijk in de lucht te krijgen op een nieuwe locatie. De benodigde apparatuur is deels aanwezig, wordt deels gesponsord, maar zal ook voor een deel gekocht moeten worden. Ook dient de vergunning te worden aangepast. Een aantal personen is met dit traject gestart, en dit ziet er positief uit. Meer informatie volgt als er concrete vorderingen te melden zijn.

Gezien de hoge aanschafkosten en het minimale gebruik, is besloten om het 70 cm relais niet opnieuw in de lucht te brengen. We gaan de vergunning voor dit relais daarom beëindigen. Een klein voordeel is dan wel dat er geen kosten meer zijn voor de vergunning en het toezicht van dit relais.

Weer QRV!

Ondanks de vervelende situatie, is het goed om te zien dat leden al direct meedenken en spullen aanbieden. Net als bij de tegenslagen in het verleden, gaan we dit ook weer oplossen en zijn we straks weer QRV op 2 m!

Trage website

Bezoekers van onze website hebben vast gemerkt dat de site vaak (erg) traag is. Hij werkt wel, maar het duurt soms erg lang totdat een pagina geladen is.

Navraag bij de VERON ICT-commissie leert dat vele afdelingssites nog draaien op een overbelaste en verouderde server. Eind vorig jaar is een begin gemaakt met het migreren van afdelingssites naar een nieuwe server. Maar de werkzaamheden zijn helaas vertraagd door ziekte van een ICT-team medewerker.

Het is dus lastig te zeggen wanneer de site van onze afdeling A46 gemigreerd wordt en weer snel zal zijn. Maar het probleem is bekend, en er wordt aan gewerkt! Nog even geduld dus …….

Zaanse ronde 145,325 MHz simplex

De Zaanse ronde zal voorlopig niet via het relais PI3ZAZ gehouden worden, maar via een simplex frequentie. We kijken of de “oude” simplex frequentie 145,325 MHz  gebruikt kan worden, maar mogelijk wordt het wat hoger of lager in frequentie gehouden indien de frequentie bezet is.

De locatie waar zowel PI2ZAZ als PI3ZAZ stonden opgesteld is plotseling niet meer aanwezig. Of, hoe en wanneer PI2ZAZ en PI3ZAZ weer in de lucht komen is op dit moment nog onduidelijk, maar er wordt gewerkt aan een plan. Informatie hierover volgt.

Het 23 cm relais PI6ZAZ is nog gewoon actief.

Jan Wiepjes PA0WIE silent key

Wij ontvingen het bericht dat Jan Wiepjes (PA0WIE) is overleden. De begrafenispechtigheid vindt plaats op vrijdag 13 januari om 11:45 uur te Zaandam.

Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe met dit verlies.
Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Zaanstreek (A46).

 

Hieronder is de rouwkaart te vinden, klik hier voor een grotere PDF-versie.

Convo januari & februari 2023

De convo van januari & februari 2023 is beschikbaar. Met weer dank aan Kees PA3HCA voor het samenstellen.

In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Agenda huishoudelijke jaarvergadering A46.
 • Vooraankondiging PACC contest met PI4ZAZ.
 • Artikel over een 7-band resonante EndFed antenne door Dick DL1CLM.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Interessante URL’s.
 • Aankondigingen radiomarkten.

Convo november & december 2022 beschikbaar

De convo van november & december 2022 is beschikbaar. In deze convo:

 • Het voorwoord door de voorzitter Bert PA0BZY.
 • De agenda voor de komende maanden.
 • Aankondiging leesmap 2023.
 • Opbrengst verkoping 12 oktober voor de relaisstations.
 • Aangeboden/verkoping verenigingsavond 9 november.
 • Silent keys Coert Berk (PA3DLL) en Jan Schoone (PA0ZAN).
 • Verslag van de DQB dag in Eefde door Hella PD0HWE.
 • WWFF (World Wide Flora & Fauna) in Amateur Radio door Dick DL1CLM.
 • Overzicht artikelen uit de leesmap van de afdeling Zaanstreek.
 • Interessante URL’s.
 • Aankondiging 38ste Friese 11 stedencontest op 20 november 2022.

Extra verkoping apparatuur verenigingsavond 9 november

Op de verenigingsavond van woensdag 9 november is er naast onderling QSO ook nog een kleine verkoping.

William PE8WVK moet vanwege zijn gezondheid de shack op zolder verplaatsen naar een lager gelegen, maar kleinere shack. Daarom is er nog wat extra apparatuur voor de verkoop, waarbij de helft van de opbrengst voor de afdeling is.

Aangeboden worden dingen als veel klein materiaal, zoals bij iedere verkoping. Denk aan een dremel set, antenne-materiaal, printende 4-kanaals thermometer met 3 sensoren, ampère tang met meethulp, schakelkast met lichtcel, PMR-setje, audio tester, 2 accu boormachines in stalen koffer maar zonder accu (met bedrading voor ext. voeding), mini porto 70 mc, en een mini spectrum analyser.

 

 

Grote opbrengst verkoping

Op de afdelingsbijeenkomst van 12 oktober was de verkoping van apparatuur, om onze ZAZ-relaisstations in de lucht te kunnen houden. En dat gaat zeker lukken, de opbrengst van de verkoping was maar liefst 786,50 euro!

We willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Zowel de kopers als de verkopers, de organisatie, en natuurlijk de vrijwilligers van “De Groote Weiver”. Dankzij de gezamenlijke inzet zijn de extra kosten voor onze relaisstations weer voor minimaal twee jaar gedekt!

 

Zelfbouwtentoonstelling op de DvdRA 2022

Oproep zelfbouwtentoonstelling van de organistaie van de Dag voor de Radioamateur

Meld je aan voor de zelfbouwtentoonstelling. De Nederlandse radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert.

Op de Dag voor de Radioamateur van 2019 was de zelfbouwtentoonstelling nog nooit zo groot. Vele zendamateurs toonde met enthousiasme hun zelfgebouwde apparatuur. De Nederlandse radiozendamateur bouwt, ontwikkelt en innoveert er flink op los, zelfbouw leeft. Alle zelfbouwprojecten zijn welkom op 29 oktober a.s.. Deelname is gratis.

Voor de organisatie maar vooral voor de bezoekers van de DvdRA zou het mooi zijn als er dit jaar nog meer deelnemers zijn voor de zelfbouwtentoonstelling. Deelname aan de zelfbouwtentoonstelling is kosteloos. Entree, parkeerkaart en een lunchpakket worden gratis
verstrekt. Natuurlijk ontvang je ook een herinnering aan het einde van de dag.


Doe je mee aan de DvdRA zelfbouwtentoonstelling?

Aanmelden doe je bij Jos Disselhorst, PA3ACJ, EMail: pa3acj@veron.nl.

Doe dit snel, maar uiterlijk 16 september 2022. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen je komt. Geef een korte beschrijving van het bouwproject dat je wilt presenteren. Nadat je bent aangemeld ontvang je van Jos nadere informatie.


Meer weten?

Kijk op https://dvdra.veron.nl voor meer informatie over de Dag voor de Radioamateur

Namens de VERONevenementencommissie,

Rene Plug (PA3ECL)

Voorzitter evenementen commissie

email: voorzitter.evcie@veron.nl